MF201V Digital- och mikrodatorteknik, fortsättningskurs 7,5 hp

Design of Digital and Microcomputer Based Systems,Adv Cour

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator