MF3027 Systemtänkande för inbyggda system 7,5 hp

Systems Thinking and its Application in Embedded Systems

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator