MG3905 Ytkaraktärisering 6,0 hp

Surface Characterization

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen ger en översikt över ytors ljusspridande egenskaper och kopplar ytans mikrotopografi till elektromagnetiska ljusspridningsmodeller, och hur man kvantitativt kan mäta ytjämnhet genom integrerad eller vinkelupplöst ljusspridning.  Inledningsvis behandlas ytans terminologi, ytjämnhetsbegrepp, optiska effekter av ytans ojämnheter  och mätteknik för att mäta faktisk mikrotopografi.  Därefter redovisas ljusspridningsteorier för ojämna ytor och en del statistiska egenskaper för vissa ytor. Slutligen presenteras  inverkan av ljusets våglängd från röntgen-våglängder till infrarött och avslutas med några handfasta råd om hur man gör ren ytor på bästa sätt.
Kursboken "Introduction to Surface Roughness and Scattering," 2nd ed., av Jean M. Bennett och Lars Mattsson, lånas ut av Lars Mattsson

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT21.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Efter överenskommelse med Prof Lars Mattsson. Kursen ges tom 2016.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande statistik, erfarenhet av hantering av mätdata

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Andreas Archenti (archenti@kth.se)

Examinator

Andreas Archenti <archenti@kth.se>

Övrig information

Kursen genomförs som läskurs med muntlig tentamen inför Prof. Lars Mattsson.