MG3913 Informationsmodellering för digitala produktionssystem 7,5 hp

Information Modeling for Digital Production Systems

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Gunilla Sivard (gunilla@kth.se)

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>