MH3110 Seminariekurs om avancerade stål 6,0 hp

Seminar Course on Advanced Steels

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över ämnet. Nya begrepp och trender inom stålforskningen diskuteras. Innehållet i kursen kan i viss utsträckning modifieras efter deltagarnas önskemål. Såväl vetenskapliga och ingenjörsmässiga som kommersiella och entreprenöriella aspekter behandlas.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Rekommenderade förkunskaper

Magister- eller civilingenjörsexamen med materialinriktning.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

John Ågren (john@kth.se)

Examinator

John Ågren <john@kth.se>