MH3114 Högpresterande material för krävande tillämpningar 7,5 hp

High Performance Materials for Demanding Applications

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Examinator

Joakim Odqvist <odqvist@kth.se>