MH3257 Processing of Forging Ingots 6,0 hp

Processing of Forging Ingots

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT20.

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Contact course responsible

Examination

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Hasse Fredriksson, hassef@kth.se

Examinator

Hasse Fredriksson <hassef@kth.se>