SI3010 Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 hp

Seminar Course in Theoretical Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • skriva en rapport inom ett område i modern teoretisk fysik.
 • använda typsättningsprogrammet LATEX.
 • presentera en rapport vid ett seminarium.
 • kritiskt granska en annan persons rapport och seminarium.
 • ha en allmän kännedom om olika ämnen inom modern teoretisk fysik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en seminariekurs i ämnen från modern teoretisk fysik såsom kvantmekanik, kondenserade materiens teori, elementarpartikelfysik, astropartikelfysik och kosmologi för doktorander. Konceptet för studentseminarierna liknar det för tyska "Proseminar".

Behörighet

Kvantfysik.
Relativitetsteori.

Litteratur

 • P. Jacobsson, Introduktion till LaTeX, Studentlitteratur (2004)
 • Utdelat material och "online-material" samt studenternas rapporter.
 • Studenterna söker själva med hjälp av handledning från kursansvarig efter bakgrundsmaterial till sina rapporter och seminarier.

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 1,5, betygsskala: P, F
 • RAP1 - Rapport, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen om typsättningsprogrammet LaTeX. En egen skriftlig rapport, muntlig redovisning av rapport i form av ett seminarium och muntlig och skriftlig opposition på en annan students rapport och seminarium samt 75 % närvaro vid undervisningstillfällena.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Tommy Ohlsson

Examinator

Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Övrig information

Ges om tillräckligt intresse finns. Kontakta kursansvarig.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.