SI3015 Symmetrier i fysiken 7,5 hp

Symmetries in Physics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger en allmän introduktion till användningen av symmetrier för att förenkla lösningen av fysikaliska problem. Den ger en bred presentation av den matematiska teorin för grupprepresentationer och en beskrivning av de viktigaste symmetrigrupperna. Tillämpningar ges inom olika delar av fysik och kemi, främst inom kvantfysiken. Kursen kommer att vara av intresse också för teknologer som väljer andra kompetensinriktningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion av symmetrier och symmetrigrupper. Grundläggande begrepp i gruppteorin. Några punktgrupper och symmetrier hos molekyler. Permutationsgruppen. Grupprepresentationer och deras egenskaper. Liegrupper och Liealgebror. Rotations- och Lorentzgrupperna. Wigner-Eckarts sats och Clebsch-Gordan serien. Tillämpningar i fysiken, från elementarpartiklar till fasta kroppar.

Behörighet

Kvantfysik.

Litteratur

  • Kompendium.
  • H.F. Jones: Groups, representations and physics. 2nd ed. IOP Publishing 1998.

Examination

Krav för slutbetyg

Tentamen genom skriftlig redovisning av utdelade hemuppgifter.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Edwin Langmann (langmann@kth.se)

Examinator

Edwin Langmann <langmann@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.