SI3045 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp

Advanced Quantum Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa Diracs bracketnotation.
 • använda Hermitska och icke-Hermitska operatorer.
 • känna till vägintegralformuleringen av kvantteori.
 • ha kännedom om matrisformulering av kvantmekanik och använda densitetsmatriser.
 • beräkna rörelsemängdsmoment och spinn samt behärska addition av rörelsemängdsmoment.
 • tillämpa variationsprincipen och WKB-approximationen.
 • använda tidsoberoende och tidsberoende störningsteori.
 • känna till Aharonov-Bohm-effekten.
 • ha en allmän kännedom om spridningsteori samt beräkna grundläggande kvantiteter inom spridningsteori.

Kursens huvudsakliga innehåll

Diracs bracketnotation. Hermitska och icke-Hermitska operatorer. Vågpaket. Vägintegralformulering av kvantteori. Matrisformulering. Densitetsmatriser. Sammansatta system. Symmetrier, rotationsinvarians och rörelsemängdsmoment. Väteatomen. Spinn. Addition av rörelsemängdsmoment. Variationsprincipen och WKB-approximationen. Tidsoberoende och tidsberoende störningsteori. Aharonov-Bohm-effekten. Introduktion till spridningsteori. Møllers vågoperatorer. Lippmann-Schwinger-ekvationen. Spridningsmatriser. Bornserien och Bornapproximationen. Spridningsamplitud, differentiellt tvärsnitt och totalt tvärsnitt. Optiska teoremet. Partialvågsanalys. Potentialer med lång räckvidd. Rutherfords formel. Resonanser i spridning. Sönderfallsvidd och Breit-Wigners formel.

Behörighet

Fysikens matematiska metoder.
Kvantfysik.

Litteratur

R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics, Kluwer (1994)

Övrig litteratur:

 • R.L. Liboff, Introductory Quantum Mechanics, Addison-Wesley (2003)
 • J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison-Wesley (1994)

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Muntlig tentamen, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig och muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Edwin Langmann,

Examinator

Edwin Langmann <langmann@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.