SI3100 Läskurs i matematisk fysik (5-15hp) 0,0 hp

Reading Course in Mathematical Physics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

SCI/Teoretisk fysik

Kontaktperson

Jouko Mickelsson

Examinator

Edwin Langmann <langmann@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.