SI3110 Grupp- och representationsteori, allmän kurs 7,5 hp

Group and Representation Theory

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

SCI/Teoretisk fysik

Kontaktperson

Sandhya Choubey

Examinator

Sandhya Choubey <choubey@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.