SI3200 Kondenserade materiens teori 7,5 hp

Condensed Matter Theory

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • formulera mångpartikelproblemet i andrakvantiserad form.
 • använda teoretiska verktyg för mångpartikelproblemet för att lösa problem som behandlas i kursen.
 • redogöra för de problem inom området som behandlas i kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Andrakvantisering, elektrongasen, boson- och fermionsystem, elektron-fonon-växelverkan, supraledning, transportteori, mesoskopisk fysik, kvant-Hall-effekt, Kondo-effekt och tunga fermioner.

Behörighet

Inledande kurser i fasta tillståndets fysik (Kittel-nivå), kvantmekanik och statistisk fysik förutsätts. Kvantmekanik fortsättningskurs och statistisk fysik rekommenderas.

Litteratur

P. L. Taylor and O. Heinonen, A quantum approach to condensed matter physics, Cambridge University Press 2002.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Mats Wallin

Examinator

Mats Wallin <wallin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.