SI3210 Mångpartikelfysik 7,5 hp

Many Particle Physics

Kursen lägger grunden till den moderna teorin för kondenserad materia. Här studeras de problem som inte kan analyseras genom att utgå från egenskaper hos enkla atomer i ett material, utan de kollektiva fenomen som supraledning, vilka uppstår när ett mycket stort antal atomer kopplas samman. I tidigare kurser inom kvantmekanik studeras system med ett mycket litet antal partikar. Inom statistisk mekanik analyseras system med väldigt många icke-växelverkande bosoner och fermioner. Målsättningen för denna kurs är att studera system med ett stort antal växelverkande kvantmekaniska partiklar.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

  • använda andrakvantiseringsformuleringen av kvantfältteori.
  • använda Greenfunktionsteknik.
  • använda Feynmandiagram.
  • behärska teorierna för elektrongasen, supraledning (BCS-teori), samt för supervätskor.
  • behärska den teoretiska grunden för magnetism.

Kursens huvudsakliga innehåll

Andrakvantisering, BCS-teori och supraledning, Greensfunktioner och fältteori, Feynman-diagram, Fermi-system, Linjär respons och kollektiva moder, Bose-system samt RKKY-växelverkan.

Behörighet

God kännedom om kvantmekanik och statistisk mekanik.

Litteratur

Fetter och J. Walecka, Quantum theory of many particle systems, McGraw-Hill 1971.

A. A. Abrikosov, L. P. Gorkov och I. Y. Dzyaloshinskii, Quantum field theoretical methods in statistical physics, Pergamon, 1965.

A. Zagoskin, Quantum theory of many-body systems: techniques and applications, Springer-Verlag, 1998

R. White, Quantum Theory of Magnetism, Springer-Verlag, 2007   

Examination

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Egor Babaev

Examinator

Egor Babaev <babaev@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.