SI3210 Mångpartikelfysik 7,5 hp

Many Particle Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • använda andrakvantiseringsformuleringen av kvantfältteori.
 • använda Greenfunktionsteknik.
 • använda Feynmandiagram.
 • behärska teorierna för elektrongasen, supraledning (BCS-teori), samt för supervätskor.
 • behärska den teoretiska grunden för magnetism.

Kursens huvudsakliga innehåll

Del 1.

Den första delen av kursen syftar till att förklara den grundläggande formalismen inom mångpartikelfysik. Kursen börjar från andrakvantiseringens representation av kvantmekaniska operatorer som verkar på Hilbertrummet för ett system bestående av många identiska partiklar. Baserat på denna teknik introduceras Greensfunktionerna och deras analytiska egenskaper diskuteras. Störningsräkning och Feynmanregler diskuteras både för grundtillstånd och jämviktssystem vid ändlig temperatur, fermioner såval som bosoner. Linjär responsteori introduceras.

Del 2

Under den andra delen av kursen tillämpas den allmänna formalismen på olika exempel av kollektiva fenomen för system inom kondenserade materiens teori. Mikrofysiken för supraledning diskuteras i detalj. Suprafluiditet i en svagt växelverkande Bose-gas betraktas. Grundläggande modeller för magnetism och spin-beroende kollektiv fenomen som Kondoeffekten och RKKY-växelverkan mellan magnetiska orenheter kommer introduceras.

Behörighet

God kännedom om kvantmekanik och statistisk mekanik.

Litteratur

Fetter och J. Walecka, Quantum theory of many particle systems, McGraw-Hill 1971.

A. A. Abrikosov, L. P. Gorkov och I. Y. Dzyaloshinskii, Quantum field theoretical methods in statistical physics, Pergamon, 1965.

A. Zagoskin, Quantum theory of many-body systems: techniques and applications, Springer-Verlag, 1998

R. White, Quantum Theory of Magnetism, Springer-Verlag, 2007   

Examination

 • TEN1 - Muntlig tentamen, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter, muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Egor Babaev

Examinator

Egor Babaev <babaev@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.