SI3215 Avancerade ämnen i kondenserade materiens fysik 7,5 hp

Advanced Topics in Condensed Matter Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

VT 2015, period 4

25 march, kl 13:15, sal FB41 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall doktoranden:

 • ha införskaffat en god förståelse om aktuella forskningsämnen inom kondenserade materiens fysik.
 • ha förbättrade färdigheter att läsa forskningsartiklar och kunna förklara innehållet för kollegor genom muntliga presentationer.
 • ha förbättrade färdigheter att diskutera forskningslitteratur med kollegor.
 • kunna lösa problem inom kondenserade materiens fysik vilka var utom räckhåll före kursens start.

Kursens huvudsakliga innehåll

Moderna forskningsämnen inom kondenserade materiens fysik vilka (troligtvis) kommer skilja sig åt mellan olika kursomgångar. Möjliga ämnen inkluderar: korrelerade fermionsystem i 1D och metoder från konform fältteori inom kondenserade materiens teori; Dirac material; exotiska supraledare; Kondo-effekten; Anderson-lokalisering.

Kursupplägg

Detta är en kurs om moderna ämnen inom kondenserade materiens fysik. Ämnet kommer att variera, beroende på de aktuella intressen och behov de studenter som deltar. Kursen kommer att bestå av veckomöten för deltagarna under en termin under ledning av en senior forskare. Mötena kommer att bestå av föreläsningar av kursledaren och deltagarna, presentationer av deltagarna, diskussioner mellan deltagarna.

Behörighet

Studenterna förväntas ha grundläggande kunskaper i teoretisk fysik, särskilt kvantfysik och relativitetsteori på undergrad nivå. 

Rekommenderade förkunskaper

Studenterna förväntas ha grundläggande kunskaper i teoretisk fysik, särskilt kvantfysik och relativitetsteori på undergrad nivå. Kunskaper i mångpartikelfysiken är önskvärd. 

Litteratur

Informationen finns på kurshemsidan

Examination

 • RAP1 - Rapport, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Lösa 80% av hemuppgifter; deltagande i minst 85% av veckomöten; seminarium. 

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Edwin Langmann (langmann@kth.se)

Examinator

Edwin Langmann <langmann@kth.se>

Övrig information

Detta är en kurs om moderna ämnen inom kondenserade materiens fysik. Ämnet kommer att variera, beroende på de aktuella intressen och behov de studenter som deltar. Kursen kommer att bestå av veckomöten för deltagarna under en termin under ledning av en senior forskare. Mötena kommer att bestå av föreläsningar av kursledaren och deltagarna, presentationer av deltagarna, diskussioner mellan deltagarna.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.