SI3215 Avancerade ämnen i kondenserade materiens fysik 7,5 hp

Advanced Topics in Condensed Matter Physics

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Moderna forskningsämnen inom kondenserade materiens fysik vilka (troligtvis) kommer skilja sig åt mellan olika kursomgångar. Möjliga ämnen inkluderar: korrelerade fermionsystem i 1D och metoder från konform fältteori inom kondenserade materiens teori; Dirac material; exotiska supraledare; Kondo-effekten; Anderson-lokalisering.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

VT 2015, period 4

25 march, kl 13:15, sal FB41 

Rekommenderade förkunskaper

Studenterna förväntas ha grundläggande kunskaper i teoretisk fysik, särskilt kvantfysik och relativitetsteori på undergrad nivå. Kunskaper i mångpartikelfysiken är önskvärd. 

Examination

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Edwin Langmann (langmann@kth.se)

Examinator

Edwin Langmann <langmann@kth.se>

Övrig information

Detta är en kurs om moderna ämnen inom kondenserade materiens fysik. Ämnet kommer att variera, beroende på de aktuella intressen och behov de studenter som deltar. Kursen kommer att bestå av veckomöten för deltagarna under en termin under ledning av en senior forskare. Mötena kommer att bestå av föreläsningar av kursledaren och deltagarna, presentationer av deltagarna, diskussioner mellan deltagarna.