SI3220 Teori för supraledning 7,5 hp

Theory of Superconductivity

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Ges av

SCI/Teoretisk fysik

Kontaktperson

Mats Wallin

Examinator

Egor Babaev <babaev@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.