SI3230 Renormeringsgruppsteori i statistisk fysik 15,0 hp

Renormalization Group Theory in Statistical Physics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

SCI/Teoretisk fysik

Kontaktperson

Mats Wallin

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.