SI3230 Renormeringsgruppsteori i statistisk fysik 15,0 hp

Renormalization Group Theory in Statistical Physics

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

SCI/Teoretisk fysik

Kontaktperson

Mats Wallin

Examinator

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT2009.