SI3260 Kvanttransport 7,5 hp

Quantum transport

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs:

 • Få en bred överblick över olika angreppsätt och fysikaliska fenomen inom kvanttransport och mesoskopisk fysik
 • Få en djup förståelse för fundamentala begrepp och metoder
 • Få erfarenhet av hur metoderna används i ett antal exempel
 • Kunna använda kunskaperna för att lösa konkreta problem

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar olika metoder för att studera kvanttransport och därmed sammanhängande fenomen i normala och supraledande nanostrukturer. Bland de ämnen som berörs är spridningsmetod, semiklassiska transporter, Coulombblockad, störningar och dekoherens.

Behörighet

Litteratur

 • Y.V. Nazarov and Y.M. Blanter, Quantum transport (Cambridge 2009).
 • Y. Imry, Introduction to Mesoscopic Physics (Oxford University Press, 1997)
 • T. Dittrich, et al., Quantum transport and dissipation (Wiley-VCH, 1998)

Den detaljerade kurslitteraturen planeras individuellt med examinator.

Examination

Krav för slutbetyg

Kursen avslutas genom att läsa lämplig litteratur och göra en uppsättning av inlämningsuppgifter. Det är antingen en skriftlig eller en muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Jack Lidmar

Examinator

Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.