SI3270 Kvantfasövergångar 7,5 hp

Quantum Phase Transitions

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Kursnivå (A-D)

  D
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs:

 • Få en bred överblick över och en djup förståelse för kvantfasövergångar och deras karakteristiska egenskaper.
 • Kunna använda kunskaperna i konkreta tillämpningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs handlar om kvantfasövergångar och kvantmekaniska kritiska fenomen i en mängd olika system och modeller. Den omfattar t.ex. det karakteristiska skalningsuppförandet vid kontinuerliga kvantfasövergångar och tillämpningar för supraledare, kalla atomer, spinnsystem, osv.

Behörighet

Litteratur

 • S. Sachdev, Quantum phase transitions (Cambridge Univers. Press, 2001)
 • Diverse artiklar.

Den detaljerade kurslitteraturen planeras individuellt med examinator.

Examination

Krav för slutbetyg

Kursen avslutas genom att läsa lämplig litteratur och göra en uppsättning av inlämningsuppgifter. Det är antingen en skriftlig eller en muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Jack Lidmar

Examinator

Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2011.