SI3320 Fenomenologi för elementarpartikelfysik 10,0 hp

Phenomenology of Elementary Particle Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (5,0 hp), P2 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  51532

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

 • Lärare

  Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Lärandemål

 • Att få en djupare förståelse inom fenomenologin för elementarpartikelfysiken.
 • Att känna till vanliga metoder och tillvägagångssätt för att lösa problem inom området.
 • Att förstå kopplingen mellan teoretisk och experimentell elementarpartikelfysik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Del I: Neutrinofysik, 2,5 hp

Del II: Aktivt deltagande i "Journal Club", 2,5 hp

Del III: Aktivt deltagande i en "sommarskola" i teoretisk elementarpartikelfysik, 2,5 hp

Del IV: Valfri del i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik), 2,5 hp

Behörighet

Litteratur

Del I:

 • E.Kh. Akhmedov, Neutrino Physics, hep-ph/0001264
 • G.G. Raffelt and W. Rodejohann, Massive Neutrinos in Astrophysics, hep-ph/9912397

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 2,5, betygsskala: P, F
 • DEL2 - Deltagande, 2,5, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturstudie, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • Att lösa samtliga problem i kurslitteraturen för del I.
 • Att deltaga aktivt under åtminstone en termin i "Journal Club" för gruppen i teoretisk elementarpartikelfysik.
 • Att deltaga aktivt i åtminstone en internationell "sommarskola".
 • Att läsa och förstå en valfri bok i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik).

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Tommy Ohlsson

Examinator

Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.