SI3320 Fenomenologi för elementarpartikelfysik 10,0 hp

Phenomenology of Elementary Particle Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

 • Att få en djupare förståelse inom fenomenologin för elementarpartikelfysiken.
 • Att känna till vanliga metoder och tillvägagångssätt för att lösa problem inom området.
 • Att förstå kopplingen mellan teoretisk och experimentell elementarpartikelfysik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Del I: Neutrinofysik, 2,5 hp

Del II: Aktivt deltagande i "Journal Club", 2,5 hp

Del III: Aktivt deltagande i en "sommarskola" i teoretisk elementarpartikelfysik, 2,5 hp

Del IV: Valfri del i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik), 2,5 hp

Behörighet

Litteratur

Del I:

 • E.Kh. Akhmedov, Neutrino Physics, hep-ph/0001264
 • G.G. Raffelt and W. Rodejohann, Massive Neutrinos in Astrophysics, hep-ph/9912397

Examination

Krav för slutbetyg

 • Att lösa samtliga problem i kurslitteraturen för del I.
 • Att deltaga aktivt under åtminstone en termin i "Journal Club" för gruppen i teoretisk elementarpartikelfysik.
 • Att deltaga aktivt i åtminstone en internationell "sommarskola".
 • Att läsa och förstå en valfri bok i fenomenologi för elementarpartikelfysik (inte neutrinofysik).

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Tommy Ohlsson

Examinator

Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.