SI3330 Termisk fältteori 7,5 hp

Thermal Field Theory

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Del I:

 • Inledning. De allmänna begreppen statistisk fysik och kvantfältteori
 • Kvantisering av det bosoniska fältet vid ändlig temperatur, Matsubarafrekvenser, Feynmanregler vid ändlig temperatur
 • Kvantisering av det fermioniska fältet vid ändlig temperatur, fermioniska vägintegraler och sammanhängande tillståndsformalism
 • Kvantisering av gaugefält vid ändlig temperatur, spöken och svartkroppsstrålning, statisk avskärmning
 • Renormering och infraröda problem
 • Kollektiva exciteringar i ett plasma
 • Ekvivalens mellan realtids- och imaginärtidsformalism

Del II:

 • Linjär responsteori
 • Resummering och effektiv verkan, Daisydiagram
 • Hård termisk loopexpansion
 • Dynamisk avskärmning

Del III:

 • Spontant symmetribrott och restaurering
 • Fasövergångar och inflation
 • Transportekvationer och baryogenes, Kadanoff-Baym-ekvationer i Wignerrymden

Kursupplägg

Föreläsning I: Introduktion. Kanoniska ensembler i statistisk fysik. Vägintegralformulering av kvantmekaniken.
Föreläsning II: Formalism för imaginär tid i bosoniska system.
Tillägg I: Regularisering och renormering i kvantfältteori.
Föreläsning III: Realtidsformalism för bosoniska system.
Föreläsning IV: Fermioniska system i termisk fältteori.
Föreläsning V: Kvantisering av gaugefält i kvantfältteori och termisk fältteori.
Föreläsning VI: Seminarier.
Föreläsning VII: Spontant symmetribrott vid ändlig temperatur. Seminarium.
Tillägg II: Icke-abelska gaugefält.
Föreläsning VIII: Seminarium.
Föreläsning IX: Seminarium. Kvant-Boltzmannekvationer från realtidsformalism.
Diskussion av inlämningsuppgifter.

Behörighet

Kursen är främst avsedd för forskarstuderande med intresse för teoretisk fysik och kosmologi. Grundläggande kunskaper i statistisk mekanik och kvantfältteori förutsätts.

Litteratur

 • M. Le Bellac, Thermal field theory, Cambridge University Press, 1996
 • J. I. Kapusta, Finite-temperature field theory, Cambridge University Press, 1989

Examination

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Tommy Ohlsson

Examinator

Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.