SI3340 Supersymmetri 7,5 hp

Supersymmetry

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet i läskurs i supersymmetri är: den minimal supersymmetriska Standardmodellen (MSSM), supersymmetriska algebran och supermultipletter, Wess-Zumino-modellen, kancelleringar av kvadratiska divergenser, SUSY-brott och spartikelfenomenologi.

Behörighet

Litteratur

  • I. Aitchison, Supersymmetry in Particle Physics, Cambridge (2007)
  • H. Baer and X. Tata, Weak Scale Supersymmetry: From Superfields to Scattering Events, Cambridge (2006)

Examination

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Tommy Ohlsson

Examinator

Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.