SI3340 Supersymmetri 7,5 hp

Supersymmetry

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet i läskurs i supersymmetri är: den minimal supersymmetriska Standardmodellen (MSSM), supersymmetriska algebran och supermultipletter, Wess-Zumino-modellen, kancelleringar av kvadratiska divergenser, SUSY-brott och spartikelfenomenologi.

Behörighet

Litteratur

  • I. Aitchison, Supersymmetry in Particle Physics, Cambridge (2007)
  • H. Baer and X. Tata, Weak Scale Supersymmetry: From Superfields to Scattering Events, Cambridge (2006)

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Mattias Blennow (emb@kth.se)

Examinator

Mattias Blennow <emb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.