SI3410 Beräkningsmässig statistisk mekanik 7,5 hp

Computational Statistical Mechanics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

  • behärska den statistiska mekanik som behövs för att kunna genomföra och korrekt tolka simuleringar inom kondenserad materiefysik.
  • ha demonstrerat att han/hon självständigt kan skriva, utveckla och testa avancerade simuleringsprogram.

Kursens huvudsakliga innehåll

Molekyldynamik och Monte Carlo metoder samt den statistiska mekanik som dessa simuleringsmetoder bygger på.

Behörighet

Litteratur

M.P. Allen and D.J. Tildesly, Computer Simulations of Liquids, Oxford Science Publication 1986

Examination

Krav för slutbetyg

Projektuppgift och muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Berk Hess

Examinator

Berk Hess <hess@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.