SK3883 Fiberoptisk kommunikation 9,0 hp

Fiber-Optic Communication

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

IT-samhällets elektroniska motorvägar består av optiska fibrer. En optisk fiber kan i sig transportera tiotals terabit per sekund över hundratals kilometer. Den fiberoptiska kommunikationstekniken är etablerad men är samtidigt stadd i en snabb utveckling mot högre bithastigheter och mer komplexa nätverk. Kursen fiberoptisk kommunikation ger dig grunderna för att förstå dagens snabba utveckling, så att du som yrkesverksam ingenjör kan utnyttja fiberoptikens möjligheter. I kursen går vi igenom komponenter, såsom laserdioder, optiska fibrer, och mottagare både från systemmässiga och fysikaliska synpunkter. Vi lär oss också att dimensionera fiberoptiska system och beräkna bitfelssannolikhet. ursen följer grundutbildningskursen IO2653 men inkluderar dessutom en projektuppgift där eleven ska designa och simulera ett fiberoptiskt system. Språket är engelska.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges årligen om åtminstone fem studenter har förhandsregistrerat på grundkursen

Rekommenderade förkunskaper

Det förväntas att eleven är förtrogen med:
- Vågledare: Vågekvationen och modbegreppet
- Halvledarelektronik: p-n-junction
- Kretsteori: Impulsresponse, faltning, överföringsfunktion hos linjära system.
- Signalteori: Autokorrelationsfunktion, spektraltäthet

Examination

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Sergei Popov (sergeip@kth.se)

Examinator

Sergei Popov <sergeip@kth.se>

Övrig information

Kursen följer grundutbildningskursen SK2811 men inkluderar även en projektuppgift där studenten ska designa och/eller simulera ett fiber-optiskt system