SK3883 Fiberoptisk kommunikation 9,0 hp

Fiber-Optic Communication

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Kursnivå (A-D)

    D
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Examinator