SK3885 Framsteg i optiska nätverk 7,5 hp

Advanced in Optical Network

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Examinator