Kursplaner för AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se)

Examinator

Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>