Kursplaner för AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Jonathan Metzger

Examinator

Jonathan Metzger <jonathan.metzger@abe.kth.se>