Kursplaner för AK2010 Estetik och teknik 7,5 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Sven Ove Hansson, 08-790 9564, soh@kth.se

Examinator

Sven Ove Hansson <sven-ove.hansson@abe.kth.se>