Kursplaner för DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Examinator

Daniel Pargman <pargman@kth.se>

Henrik Artman <artman@kth.se>

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Olof Bälter <ob1@kth.se>

Sten Ternström <stern@kth.se>