Kursplaner för EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Panos Papadimitratos

Examinator

Panagiotis Papadimitratos <papadim@kth.se>