Kursplaner för HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp

En kursplan är giltig från en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan giltig från och med termin

Kontaktperson

Nicklas Brandefelt (nicklas.brandefelt@sth.kth.se)

Examinator

Nicklas Brandefelt <nicklas.brandefelt@sth.kth.se>