Kursplaner för HL2015 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Lars Gösta Hellström, gosta.hellstrom@ki.se

Examinator

Lars Gösta Hellström <lghe@kth.se>