Kursplaner för HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Examinator

Alexander Engström <engst@kth.se>

Bertil Wanner <bwanner@kth.se>

Claes Hansson <chansson@kth.se>

Mark Lange <mlange@kth.se>