Kursplaner för HS1018 Vattenresursteknik med GIS 7,5 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Therese Isaksson (theresei@kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>