Kursplaner för HS106V Installationssamordning i byggprocessen 30,0 hp

Hittade inga godkända kursplaner för kursen.

Kontaktperson

Maria Nihlén, tel. 08-790 98 11, fax 08-790 48 00, e-post maria.nihlen@sth.kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>