Kursplaner för KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Examinator

Sergey Dvinskikh <sergeid@kth.se>