Kursplaner för MF205X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Andreas Cronhjort (andreas.cronhjort@itm.kth.se)

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>