Kursplaner för MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Charlotte Holgersson (charlotte.holgersson@itm.kth.se)

Examinator

Anders Eliasson <anderse@kth.se>

Charlotte Holgersson <charlotte.holgersson@itm.kth.se>