Kursplaner för MJ2451 Chefskurs i systemteknik tillämpat inom energi- och miljöområdet - projektkurs 3,0 hp

Hittade inga godkända kursplaner för kursen.

Kontaktperson

Torsten Fransson (torsten.fransson@energy.kth.se)

Examinator

Torsten Fransson <torsten.fransson@energy.kth.se>