Kursplaner för SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 7,5 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Elias Jarlebring (eliasj@kth.se)

Examinator

Elias Jarlebring <eliasj@kth.se>