Kursplaner för SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Anja Janssen (anjaj@kth.se)

Examinator

Anja Janssen <anjaj@kth.se>