Kursplaner för SH1010 Fysik för den byggda miljön 9,0 hp

En kursplan gäller från och med en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan gäller från och med termin

Kontaktperson

Felix Ryde (fryde@kth.se)

Examinator

Felix Ryde <fryde@kth.se>