Kursplaner för SH2101 Subatomär fysik 6,0 hp

En kursplan är giltig från en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan giltig från och med termin

Kontaktperson

Ayse Nyberg (ayseatac@kth.se)

Examinator

Ayse Nyberg <ayseatac@kth.se>