Kursplaner för SH2402 Astrofysik 6,0 hp

En kursplan är giltig från en viss termin tills dess den ersätts av en nyare utgåva. Här kan du hitta alla godkända kursplaner, inklusive ersatta och kommande, som finns i elektronisk form.

Kursplan giltig från och med termin

Kontaktperson

Felix Ryde: fryde@kth.se, Josefin Larsson josla@kth.se, Tanja Nymark: tanja@particle.kth.se

Examinator

Felix Ryde <fryde@kth.se>