Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (62,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp Grundnivå
BB1020 Cellbiologi med immunologi 6,0 hp Grundnivå
BB1140 Ingenjörsfärdigheter 1,5 hp Grundnivå
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp Grundnivå
KD1200 Kemisk jämvikt 7,0 hp Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE1110 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Kursen BB1020 Cellbiologi med immunologi läses över årskurs 1 och 2, enligt följande:
Cellbiologi 3,5 hp läses i period 3 i årskurs 1
Immunologi 2,5 hp läses i period 3 i årskurs 2.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1020 Cellbiologi med immunologi 6,0 hp Grundnivå
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp Grundnivå
BB1085 Biokemi, teori 6,5 hp Grundnivå
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2 1,5 hp Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur 6,0 hp Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp Grundnivå
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp Grundnivå
KD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2013. Det kan ske förändringar.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser.

Kursen BB1020 Cellbiologi med immunologi läses överr årskurs 1 och 2, enligt följande:
Cellbiologi 3,5 hp läses i period 3 i årskurs 1
Immunologi 2,5 hp läses i period 3 i årskurs 2.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
BB1105 Biokemi, laborationskurs 7,0 hp Grundnivå
BB1110 Genteknik och molekylärbiologi 7,0 hp Grundnivå
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp Grundnivå
BB1130 Analys och rening av biomolekyler 7,0 hp Grundnivå
KD1190 Kemisk mätteknik 9,0 hp Grundnivå
SF1513 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2013. Det kan ske förändringar.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete,avancerad nivå, på 30 hp

Master, industriell och miljöinriktad bioteknologi (IMB)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK

Master, medicinsk bioteknologi (MBI)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK

Master, makromolekylära material (MMM)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK

Master, molekylär vetenskap och teknik (MVT2)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK