Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2018. Notera att det kan komma att ske förändringar.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en villkorligt valfri kurs. Kursen BB1170 fortsätter från åk1.

Under åk 2 och åk 3 läses 3 av nedan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1170 Ingenjören i fokus
Fortsätter från åk 1 och åk 2
6,0 hp 1,5
BB1300 Odlingsteknologi 51618 7,5 hp 7,5
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 50863 6,0 hp 6,0
BB1220 Projekt i bioteknik
Fortsätter från åk 2
6,0 hp 1,5 1,5
KD1500 Fysikalisk biokemi 51619 7,5 hp 7,5
SF1911 Statistik för bioteknik 51620 6,0 hp 6,0
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 61168 15,0 hp 7,5 7,5

·       KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2

·       SF1626 Flervariabel analys

·       KE1185 Kemitekniska system

·       BB1000 Programmering i Python

·       BB1070 Genetik

·       KD1070 Molekylär Struktur

·       Ekonomi

·       Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 (period 4). Alternativt använd valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 - Organisk kemi, fortsättningskurs.

Schemat för åk 3 anpassas efter kurserna KE1185 Kemitekniska system och BB1000 Programmering i Python

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1070 Genetik
Rekommenderad för dig som tänkt läsa TIMBM eler TMBIM
61169 6,0 hp 6,0
KD1070 Molekylär struktur 60089 6,0 hp 6,0
BB1000 Programmering i Python 61053 7,5 hp 7,5
KE1185 Kemitekniska system 60085 7,5 hp 7,5