Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2018. Notera att det kan komma att ske förändringar.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en villkorligt valfri kurs. Kursen BB1170 fortsätter från åk1.

Under åk 2 och åk 3 läses 3 av nedan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 och åk 2 6,0 hp 1,5
BB1300 Odlingsteknologi 7,5 hp 7,5
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 hp 6,0
BB1220 Projekt i bioteknik Fortsätter från åk 2 6,0 hp 1,5 1,5
KD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hp 7,5
SF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hp 6,0
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 61168 15,0 hp 7,5 7,5

·       KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2

·       SF1626 Flervariabel analys

·       KE1185 Kemitekniska system

·       BB1000 Programmering i Python

·       BB1070 Genetik

·       KD1070 Molekylär Struktur

·       Ekonomi

·       Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 (period 4). Alternativt använd valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 - Organisk kemi, fortsättningskurs.

Schemat för åk 3 anpassas efter kurserna KE1185 Kemitekniska system och BB1000 Programmering i Python

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1070 Genetik Rekommenderad för dig som tänkt läsa TIMBM eler TMBIM 61169 6,0 hp 6,0
KD1070 Molekylär struktur 60089 6,0 hp 6,0
BB1000 Programmering i Python 61053 7,5 hp 7,5
KE1185 Kemitekniska system 60085 7,5 hp 7,5