Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp Grundnivå
BB1150 Biokemi 1 7,5 hp Grundnivå
BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp Grundnivå
BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp Grundnivå
BB1190 Genteknik 7,5 hp Grundnivå
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp Grundnivå
KE1180 Inledande kemiteknik 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE0110 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup Förberedande nivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp Grundnivå
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 6,0 hp Grundnivå
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp Grundnivå
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp Grundnivå
BB1230 Biokemi 2 6,0 hp Grundnivå
CB1010 Projekt i hållbar utveckling 3,0 hp Grundnivå
KD1510 Kemisk jämviktslära 6,0 hp Grundnivå
SF1525 Grundkurs i numeriska metoder 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SK1150 Grundläggande fysik I 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 
Årskurs 2 består av obligatoriska kurser.

SF1524 - Grundläggande numeriska metoder och programmering, kommer att ersättas av ny 6hp kurs.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 och åk 2 6,0 hp Grundnivå
BB1300 Odlingsteknologi 7,5 hp Grundnivå
CB1020 Projekt i matematisk modellering 3,0 hp Grundnivå
KD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hp Grundnivå
SF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hp Grundnivå
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1070 Genetik Obligatorisk för masterprogram TIMBM och TMBIM 6,0 hp Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur Obligatorisk för masterprogram TMMMM eller TMVTM 6,0 hp Grundnivå
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar.
Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Kursen KD1070 Molekylär struktur är obligatorisk om du ska läsa masterprogrammen Makromolekylära material (TMMMM) och Molekylär vetenskap och teknik (TMVTM).

Kursen BB1070 Genetik är obligatorisk om du ska läsa masterpogrammen Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM) och Medicinsk bioteknologi (TMBIM).

Information om villkorligt valfria kurser

Utöver de listade villkorligt valfria kurserna har du möjlighet att välja språk eller ekonomi.

Observera att kursvalet påverkar din behörighet till kurser på avancerad nivå.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:

  • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi
  • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi
  • Masterprogrammet - makromolekylära material
  • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:

  • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi
  • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi
  • Masterprogrammet - makromolekylära material
  • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete,avancerad nivå, på 30 hp