Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1814 Hållbar utveckling för datateknik 6,0 hp 3,0 3,0
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 4,5 4,5
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp 1,5 4,5 4,5
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 6,0 hp

Inriktningar

Språkteknologi (STEK)

Kurser (STEK)

Under höstterminen i årskurs 2 läses två kurser vid Stockholms universitet (SU):

  • LIN131 Introduktion till lingvistik, 12hp,
  • LIN133 Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp.

Språkteknologistudenterna läser AG1814 och DD1361 i årskurs 3 i stället.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
IS1500 Datorteknik och komponenter 9,0 hp 4,5 4,5
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 3 hp läses i årskurs 2 med 0,1 hp i period 1, 0,4 hp i period 2 och 0,5 hp i period 3 samt 2 hp i period 4. 6,0 hp 0,1 1,5 0,2 0,2
ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp 6,0
DD1368 Databasteknik för D 6,0 hp 4,0 2,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp