Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT12/arskurs2?l=en

Master, fordonsteknik (FOR)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT12/arskurs2?l=en

Master, industriell ekonomi (INE)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT12/arskurs2?l=en

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, teknisk design (IPDC)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, produktinnovation (IPDD)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs2

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Spår, mekatronik (IPUC)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT12/arskurs2

Master, marina system (MRS)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT12/arskurs2?l=en

Master, industriell produktion (PRM)

Kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT12/arskurs2

Master, hållbar energiteknik (SUE)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT12/arskurs2?l=en

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT12/arskurs2

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT12/arskurs2