Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT15/arskurs1

En tekniskprofil får civilingenjörsprammet skall väljas mellan följande ämne:

Konstruktion

Energi

Produktion

Teknikprofil Konstruktion

MF2024 Robust och probabilistisk konstruktion

MF2031 Avancerad prototypframtagning

En av följande:

MF2010 Komponentkonstruktion

MF2011 Systemkonstruktion

Teknikprofil Energi 

MJ2413 Energy and Environment

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning  

MJ2411 Förnybar energi

Teknikprofil Produktion

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

En av följande två kurser skall väljas

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning/

MG2130 Industriell produktion - simulering 

Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik

MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2010 Modern industriell mätteknik

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs1

En tekniskprofil får civilingenjörsprammet skall väljas mellan följande ämne:

Energi

Konstruktion

Produktion

Teknikprofil Energi 

Läses i åk 3: MJ1401 Värmeöverföring

Läses i åk 4:

MJ2407 Uthållig energianvändning

alternativ 1:

MJ2380 Energisystemanalys

alternativ 2:

MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö 

MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning

Teknikprofil Konstruktion

MF2024 Robust proboalistisk konstruktion

MF2011 Systemkonstruktion

En av följande:

MF2032 ECO Design

MF2006 Innovativ konstrruktion II

MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering

Teknikprofil Produktion 

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

En av följande två kurser skall väljas

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning/

MG2130 Industriell produktion - simulering 

Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik

MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2010 Modern industriell mätteknik

Profil Konstruktion: för kull HT15 (CDEPR HT12) gäller att MF2024 kan bytas mot MF2006 eller MF2010.

Profil Produktion: för kull HT15 /CDEPR HT12) gäller att MG2029 kan bytas mot MG2020.

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs1

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs1